Vereniging

Sinds 2013 is het VU-koor officieel een vereniging. De vereniging voor ons Amsterdams studentenkoor heeft dan ook een bestuur en verschillende bestuurscommissies en ALV-commissies om te zorgen dat alles goed verloopt. Alles wordt op vrijwillige basis gedaan. Als lid heb je ook de mogelijkheid om zelf een rol te nemen in het bestuur of een van de commissies. Dit is een zeer gewaardeerde bijdrage aan het koor, een goede ervaring voor jezelf en ook ontzettend leuk. Enkele keren per jaar is er een Algemene Leden Vergadering (ALV). Alle leden hebben dan de mogelijkheid om hun stem te laten horen ook al heb je geen rol in het bestuur of een van de commissies.

Het bestuur

Het bestuur 2023-2024 bestaat uit:

Sarah Leuthold     Voorzitster

Wing Ka Fung     Secretariaat

Sabrina Zaini     Penningmeesteres

Maartje Post     Acquisitrice

Iris Liang     Algemeen bestuurslid

Vincent Schriever     Algemeen bestuurslid

 

Commissies

Zij geven een extra dimensie aan het koor

Het bestuur van het VU-koor wordt in haar organisatie en werkzaamheden ondersteund door verscheidene actieve leden. Er zijn een aantal commissies benoemd die zich bezig houden met specifieke taken en onderwerpen.

De commissies die nu actief zijn:

  • muziekcommissie
  • programmacommissie
  • presidium 
  • adviesraad
  • kascommissie
  • publiciteitscommissie
  • activiteitencommissie
Sluit Menu